APEL POŚWIĘCONY TOLERANCJI

  11 stycznia 2019 roku cała szkoła zgromadziła się na apelu poświęconemu tolerancji. Uczniowie zostali zapoznani ze słowem „tolerancja” oraz jak ważne w życiu jest kierowanie się tą wartością.

Brak tolerancji jest jak tsunami. Najpierw trzęsienie ziemi, a później rozlewająca się szeroko fala.
Takim trzęsieniem ziemi są najczęściej słowa rodziców: „Nie baw się z nią, to Cyganka” albo „córka stróża”, „dziecko samotnej matki”, „syn rozwiedzionych rodziców”. A dla nas to po prostu Agnieszka, z którą najfajniej na świecie jest bujać się na trzepaku. Jednak pogardliwe słowa powtarzane codziennie sprawiają, że nie chcemy się z nią bawić, wymieniać zeszytów. Zaczynamy dostrzegać jej inność, ciemniejszą cerę, podniszczone ubrania, książki po starszym bracie. To jest właśnie ta fala, rozlewająca się w sercu i powodująca, że nabieramy podejrzliwości, zamykamy się. 
 
 
 
Dzień Tolerancji obchodzony jest corocznie 16. listopada W 1996 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zachęciło państwa członkowskie do obchodów 16 listopada Międzynarodowego Dnia Tolerancji, któremu towarzyszyć mają działania skierowane zarówno do szkół, jak i całego społeczeństwa Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego była następstwem Roku Tolerancji, ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne w 1993 roku z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO .
 
 
Po wprowadzeniu w tematykę apelu wysłuchaliśmy piosenki Stanisława Sojki ,,Tolerancja".
 
 
 
 
 
 
Następnie uczniowie klas 4-6 zaprezentowali krótkie wiersze, które przybliżyły słuchaczom pojęcie tolerancji. Kolejnym punktem apelu było zaprezentowanie  „Dekalogu serdeczności”. 

Dekalog serdeczności
1.Ponieważ serdeczność jest możliwa, nie ma powodu, by obywać się bez niej.
2. Codziennie rozmawiajcie choć trochę ze sobą.
3. Nieustannie próbujcie stawać się lepsi.
4. Szanuj siebie.
5. Okazuj współczucie innym.
6. Bądź uprzejmy. Miłość nie dopuszcza złych manier.
7. Odkrywaj dobre i piękne cechy ludzi, nawet wtedy, gdy czynią oni wszystko, by to ukryć.
8. Nie bój się rozdźwięków i kłótni: jedynie zmarli i obojętni nigdy nie sprzeczają się.
9. Nie pozwól, by owładnęły tobą małe irytacje i codzienne miernoty. 
10. Uśmiechnij się! Uśmiech jest lekarstwem na wiele dolegliwości.
 
/A. Berner-kl.VII/
 
Skip to content