APEL PROMUJĄCY PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

 26 listopada 2018 r. członkowie Rady Samorządu uczniowskiego zorganizowali apel przypominający uczniom ich prawa i obowiązki. Każdy uczeń naszej szkoły powinien znać wszystkie swoje prawa i bezwzględnie przestrzegać obowiązków szkolnych, które są zapisane w Statucie.

Po apelu Przewodniczący Samorządu uczniowskiego zachęcił uczniów do wzięcia udziału w indywidualnym konkursie plastyczno-technicznym „Prawa i obowiązki ucznia”.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce: Krystian Jaroszek
II miejsce: Filip Kłyś, Maria Przybyło
III miejsce: Nadia Krzyściak, Natalia Przybyło i Agnieszka Solak 
Skip to content