BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

W ramach akcji promującej bezpieczną drogę do szkoły uczniowie klasy IV przedstawili bajkę mówiącą o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze oraz inscenizację „Z odblaskami bezpieczniej”.

Dla każdego użytkownika drogi bardzo ważna jest znajomość zasad ruchu drogowego. Aby na drodze czuć się bezpiecznie należy stosować się do obowiązujących przepisów. Niemniej ważne od stosowania się do przepisów ruchu drogowego jest noszenie elementów odblaskowych. Dziecko w wieku do lat 15, poruszające się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązane do noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Prawidłowo noszone światełko odblaskowe powinno być umieszczone na ubraniu od strony jezdni, tak aby znajdowało się na wysokości źródła świateł samochodu. Elementy odblaskowe w postaci przedmiotów bądź naszywek ubraniowych, pozwalają dostrzec pieszego w światłach samochodu z odległości co najmniej 150 metrów i to w różnych warunkach pogodowych.
Po części artystycznej Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska wręczyła wszystkim uczniom odblaski.
Modę na noszenie znaczków odblaskowych wprowadzono w Finlandii na początku lat sześćdziesiątych. Na skutek ich używania ilość wypadków z udziałem pieszych zmniejszyła się ośmiokrotnie, dlatego parlament fiński w 1982 roku wprowadził ustawowy obowiązek ich noszenia przez wszystkich pieszych po zmroku i w trudnych warunkach.


Drugą częścią było rozwiązanie konkursu plastycznego pt. „Bezpieczna droga do szkoły”
I miejsce Amanda Jaroszek, Bartłomiej Wałcerz, Sandra Solak
II miejsce Patrycja Rachwał, Jakub Maziarz
III miejsce Agnieszka Krzeszowska, Kosała Marcelina, Jakub Wałcerz
Skip to content