DROGA DO WOLNOŚCI

[Rozmiar: 58913 bajtów]

Zanim nadszedł 11 listopada 1918 roku – upragniony dla Polaków dzień niepodległości – kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: pruskim, rosyjskim i austriackim.

[Rozmiar: 62038 bajtów]

Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język i obyczaje.

[Rozmiar: 59398 bajtów]

Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

[Rozmiar: 60081 bajtów]

Aby uczcić Święto Odzyskania Niepodległości uczniowie klasie, V i VI pod kierunkiem pani Zuzanny Oleksy, przygotowali wzruszającą akademię, która była piękną lekcją patriotyzmu.

Skip to content