DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI OJCZYZNY

W Niedzielę Palmową o godz. 15.00 w parafii Strzelce Wielkie odbyła się Droga Krzyżowa w plenerze upamiętniająca setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 
 
 
 
 
 
W organizację niezwykłej uroczystości włączyli się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich, nauczyciele, rodzice, ks. Proboszcz Stanisław Tabiś oraz strażacy OSP w Strzelcach Wielkich. 
 
 
 
Po wybrzmieniu podniosłej Bogurodzicy, wezwanie do modlitwy odczytała Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska.
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie w szyku procesyjnym wszyscy wyruszyli w plener, by uczcić Najwyższego Króla Jezusa Chrystusa, a także złożyć hołd dziękczynny za odzyskanie niepodległości.
 
 
 
 
 
Głębokie w treść rozważania kolejnych stacji, dotyczące męki Pana Jezusa, a także sytuacji naszego państwa, prowadzili rodzice  uczniów poszczególnych klas, a dzieci towarzyszyły im w modlitwie. Doniosłej atmosfery dodawały liturgiczne i patriotyczne pieśni. Nie zabrakło również symboli narodowych.  
 
 
 
 
 
 
 
Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali hymn Boże coś Polskę oraz włączyli się w adorację krzyża. Ksiądz Proboszcz podziękował zgromadzonym za gorliwą modlitwę, a także piękną lekcję patriotyzmu.

Dziękujemy firmie MKSolak za udostępnienie zdjęć z Drogi Krzyżowej.
Skip to content