DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR KANONIZACJI JANA PAWŁA II

30 maja 2014r. społeczność szkolna PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich włączyła się w ogólnopolskie dziękczynienie za dar kanonizacji Jana Pawła II, które odbyło się w tutejszym kościele parafialnym.
Uroczystość połączona została z obchodami Dnia Matki.

Święto rozpoczęło się od nabożeństwa majowego odprawionego przez księdza proboszcza Stanisława Tabisia, po którym uczniowie we wzruszającym montażu słowno – muzycznym, wzbogaconym prezentacją multimedialną i filmami, nie tylko wspominali Wielkiego Świętego, ale także dziękowali za wiarę i przekazywane wartości.

W trakcie uroczystości każda klasa złożyła Janowi Pawłowi II symboliczne dary oraz wiążące się z nimi obietnice.
Klasa I przekazała piękny różaniec misyjny oraz obietnicę naśladowania Jana Pawła II w modlitwie różańcowej.
Klasa II w roku, w którym po raz pierwszy w pełni uczestniczyła w Mszy św., złożyła kielich i album wraz z własnoręcznie wykonanymi obietnicami.
Klasa III zawierzyła Patronowi Rodzin swoich najbliższych oraz ofiarowała ogromne serce, na którym umieściła fotografie swoich rodzin.
Odbite ręce uczniów klasy IV na mapie Polski symbolizowały ich czyste serca oraz obietnicę pielęgnowania wiary i miłości do innych.
Jan Paweł II bardzo kochał przyrodę, dlatego klasa V podarowała piękne kwiaty, za każdy rok pontyfikatu jedną różę.
Wzruszający wiersz o rodzinie napisany przez uczennicę klasy VI Patrycję Rachfał był darem od całej klasy.

W tym dniu nie mogło zabraknąć życzeń, wierszy i piosenek dla kochanych Mam.
Dzieci na wzór Jana Pawła II zawierzyły siebie i swoich najbliższych Matce Boskiej, a także starały się przekazać wdzięczność ziemskim Mamom, za ich trud i poświęcenie, jakie wkładają codziennie w wychowanie, bo… „miłość Matki to głębina morza, czysta jak kryształ a piękna jak zorza. Ważne, że nikt tego pojąć nie może. Czymże musi być jej miłość, mój Boże…”
Zwieńczeniem uroczystości było wypuszczenie biało -żółtych balonów do nieba.
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie wszystkich Mam przy kremówce i kawie.
W tym czasie dzieci uczestniczyły w zabawach z piosenką „ Na chwałę Pana” oraz smakowały pyszne kremówki.


Dzień ten pozostanie na długo w pamięci nie tylko uczniów. rodziców i nauczycieli, ale także licznie zgromadzonych parafian, którzy swoją modlitwą i obecnością pragnęli dołożyć małą cegiełkę do wielkiej budowli dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II.


Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej wspaniałej uroczystości.
Skip to content