DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest co roku w lutym i ma na celu nagłośnienie problematyki bezpiecznego korzystania z Internetu oraz promowanie inicjatyw na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów w sieci.

Również w naszej szkole zostały zorganizowane dla wszystkich uczniów zajęcia mające na celu uświadamianie im jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii.

Lekcje zostały zorganizowane w oparciu o program „3…2…1…Internet” oraz materiały dostępne na stronie www.dzieckowsieci.pl

Skip to content