DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października corocznie świętujemy w naszej szkole Dzień Nauczyciela. Tego dnia życzenia otrzymują nie tylko nauczyciele, ale i wszyscy pracownicy oświaty.

Uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice nie zapominają o serdecznych podziękowaniach za przekazywaną wiedzę i umiejętności, za codzienny trud i troskę, za ciepły uśmiech, zainteresowanie, za wszelką pomoc. Swoją wdzięczność wyrażają symbolicznym kwiatem, piosenką, wierszem, własnoręcznie wykonaną laurką.
Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej 14 października 2011 r. odbyło się spotkanie obecnych i emerytowanych pracowników szkoły zorganizowane przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców. W miły nastrój wprowadziła nas klasa szósta i piąta, która pod kierunkiem Pani Magdaleny Pudło przygotowały program artystyczny.
Szczere życzenia płynące z serc dzieci wzruszyły wszystkich obecnych na tym spotkaniu.
Podczas akademii zostały ogłoszone także wyniki plebiscytu przeprowadzanego wśród uczniów.
Tytuł „Nauczyciel Roku” zdobyły Panie Dorota Walas i Małgorzata Książek.
Serdecznie gratulujemy!!!
Po akademii rodzice zaprosili nauczycieli na poczęstunek.
Skip to content