Dzień seniora

Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w serduszku małego dziecka i są bardzo ważnymi osobami w jego życiu. Dlatego, Dzień Babci i Dziadka obchodziliśmy w naszej szkole bardzo uroczyście. To wzruszające spotkanie miało miejsce 22 stycznia 2009 roku w Domu Ludowym.

Część artystyczna rozpoczęła się o godzinie 11:00 powitaniem wszystkich przez dyrektora szkoły Panią Dorotę Jaszczowską

Następnie młodzi artyści z kółka teatralnego pod kierunkiem Pani D. Walas przedstawili ,,Opowieść Wigilijną”.

W kolejnej części uroczystości na scenie zaprezentowały się wszystkie dzieci z klas I – III, aby każda babcia i każdy dziadek mieli możliwość podziwiać i usłyszeć swoje wnuki.

Dzieci przedstawiły montaż słowno-muzyczny przygotowany przez nauczycielkę klas młodszych Panią B. Mizińską. O oprawę muzyczną zadbał Pan M. Pastuch. [Rozmiar: 114701 bajtów] Wnukowie z radością podkreślili, że “Bez Babci i Dziadka smutny byłby świat”. Następnie wystąpił zespół folklorystyczny prowadzony przez Pana M. Pastucha.

Dzieci zaprezentowały wiązankę przyśpiewek i tańców ludowych. Nie zabrakło też Lajkonika i Krakowiaka.

Na zakończenie części artystycznej wszystkie wnuki odśpiewały gromkie „Sto lat” i wręczyły swoim Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane kwiatki.

Nie zapomniały także o mocnych uściskach i gorących buziakach.

Jak co roku uroczystość swoją obecnością zaszczycił Pan Marian Zalewski, Wójt Gminy Szczurowa, który osobiście złożył życzenia zebranym Seniorom.

Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Uśmiechnięte twarze, łzy w oczach Babć i Dziadków oraz słowa podziękowania to najlepsza nagroda za trud poniesiony przez uczniów – małych artystów, nauczycieli i rodziców.

Skip to content