DZIEŃ WOLONTARIUSZA

 5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu zorganizowali apel, w czasie którego przypomnieli ideę wolontariatu oraz podsumowali dotychczasowe działania dziękując wszystkim, którzy wspierali organizowane w szkole akcje.

W czasie apelu został także odczytany list napisany przez uczniów do Emanuela, którego od kilku lat adoptowaliśmy materialnie i duchowo.

Na zakończenie została ogłoszona świąteczna akcja charytatywna „Spiżarnia dla Kasisi”. Pieniądze uzyskane w czasie zbiórki będą przekazane przed jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia na konto fundacji. 

Skip to content