Akcja “Szkoła pamięta 2023”

Jak co roku, w ostatnich dniach października społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji „Szkoła Pamięta” ogłoszonej przez Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Jak co roku uczniowie porządkowali groby żołnierzy, nauczycieli, opuszczone mogiły i Miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się w okolicy. W ramach działań podjętych przez uczniów wszystkich klas, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi uporządkowano mogiły żołnierskie z I wojny światowej położone w lesie w Bratucicach, grób majora Michała Gacy zamordowanego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, pomnik poświęcony ofiarom walk za wolność Polski w latach 1914-1939, grób kierownika szkoły Józefa Gawendy, obeliski upamiętniające ofiary zbrodni Katyńskiej położone w okolicy kościoła parafialnego, groby żołnierzy i nauczycieli znajdujące się na cmentarzu w Strzelcach Wielkich oraz inne opuszczone mogiły. Punktem kulminacyjnym akcji „Szkoła Pamięta 2023” było złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i modlitwa przy pięknie uporządkowanych mogiłach. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do udziału w akcji „Szkoła Pamięta 2023”.  
Skip to content