FESTYN ZDROWIA

W poniedziałek 4 czerwca 2012r. w PSP im T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich odbyła się bardzo ciekawa i angażująca wszystkich jej uczestników impreza Festyn Zdrowia, który był finałem programu Fundacji BOŚ „Czas na zdrowie”. Wzięli w nim udział także uczniowie ze Szkoły Filialnej z Wrzępi.

Akcja miała na celu łączenie rozpowszechniania wiedzy dotyczącej właściwego stylu życia z dawką zdrowej zabawy. Program adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli i rodziców. W pierwszym etapie został powołany zespół uczniów, który miał za zadanie zdobyć, a następnie promować wśród społeczności szkolnej wiedzę z zakresu dokonywania wyborów służących zdrowiu.

Festyn Zdrowia miał na celu popularyzację tematyki prozdrowotnej wśród młodzieży, inspirowanie do zdrowego stylu życia.
Najważniejszym punktem imprezy była projekcja filmu na temat zasad zdrowego odżywiania pt. ”Śmietnik w mojej głowie”.
Następnie wszyscy uczniowie z zapałem i radością zabrali się do przygotowania zdrowego poczęstunku – kanapek i sałatek warzywnych i owocowych.
Kolejnym etapem festynu było spotkanie z pielęgniarką, która w także promowała zasady zdrowego odżywiania i odpowiadała na pytania uczniów.
Dużą atrakcją dla dzieci okazała się wizyta ratownika medycznego, który przypomniał zasady udzielania pierwszej pomocy i poprowadził ćwiczenia w tym zakresie.
Niestety tego dnia padał deszcz i dlatego zaplanowane na ten dzień gry i zabawy sportowe udało się zrealizować tylko częściowo.

Pomimo, że pogoda nam nie sprzyjała, zabawa była bardzo udana. Mamy nadzieję, że zdobyta przez uczniów, nauczycieli i rodziców wiedza na temat zdrowego odżywiania będzie wykorzystywana przez wszystkich na co dzień.
Koordynatorem programu była Pani Małgorzata Książek.
Skip to content