GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW SZKOLNYCH


7 czerwca 2016 r. w sali Domu Ludowego w Strzelcach Wielkich odbył się coroczny Przegląd Teatrów Szkolnych pod hasłem: „Zabawa w teatr – sposób na nudę i uzależnienia”.

Celem przeglądu było:
kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu,
prezentacja dorobku szkół,
przyzwyczajanie dzieci do uczestnictwa w kulturze,
rozwijanie talentów, zainteresowań uczniów dzieci,
wskazywanie na rozwój zainteresowań jako formę zapobiegania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny,
ochrona dzieci przed skutkami alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów,
propagowanie pozytywnych wzorców zachowań,
kształtowanie postaw wolnych od wszelkich uzależnień,
pokazywanie świata wolnego od przemocy, patologii, uzależnień.
W tegorocznym przeglądzie wzięło udział pięć grup teatralnych:
z Niedzielisk, Strzelec Wielkich, Szczurowej,
Woli Przemykowskiej i Uścia Solnego.
/Grupa teatralna z Niedzielisk/
Na scenie wystąpiło 47 uczniów. Tym razem wszyscy prezentowali inscenizacje na podstawie wybranych rozdziałów cieszącej się ogromną popularnością książki R. Goscinnego i J. J. Sempe „ Mikołajek i inne chłopaki”.
/Grupa teatralna ze Strzelec Wielkich/
Nie brakowało więc humoru i dobrej zabawy. Mikołajek i jego koledzy za każdym razem wyglądali inaczej, ale byli równie zabawni .
/Grupa teatralna ze Szczurowej/
/Grupa teatralna z Uścia Solnego/

/Grupa teatralna z Woli Przemykowskiej/
Nagrodą dla młodych aktorów będzie wycieczka do kina „ Planeta” w Brzesku na film „ Alicja po drugiej stronie lustra”.
Została ona ufundowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej.
W Gminnym Przeglądzie Teatrów Szkolnych wystąpili:
1. Paweł Śliwiński
2. Aleksandra Drytko
3. Filip Drytko
4. Zuzanna Nowak
5. Gabriela Padło
6. Aleksandra Tomaszek
7. Jakub Purchla
8. Emilia Pawlik
9. Przemysław Bach
10. Dariusz Babicz
11. Jakub Giemza
12. Hubert Puchal
13. Aleksandre Górka
14. Gabriela Bodzioch
15. Gabriel Rajczak
16. Krzysztof Rudnik
17. Maksymilian Kozak
18. Bartosz Szot
19. Izabela Sadkowska
20. Julia Czajka
21. Aleksandra Dąbrowska
22. Aleksandra Janik
23. Kacper Czajka
24. Patryk Maj
25. Marcin Pamuła
26. Norbert Przydatek
27. Julita Czarny
28. Aleksandra Bernady
29. Konrad Szlachta
30. Żaneta Mazur
31. Bartosz Budyn
32. Radosław Kania
33. Jakub Kapusta
34. Sylwester Kania
35. Gabriel Dadej
36. Ernest Gwizdała
37. Magdalena Wilk
38. Natalia Bawół
39. Krzysztof Mundała
40. Dominika Mundała
41. Marlena Maj
42. Paulina Dziadura
43. Mateusz Paduch
44. Jakub Krzyściak
45. Klaudia Zając
46. Julia Boryś
47. Marlena Giza
Opiekunowie grup:
48. Dorota Walas – Strzelce Wielkie
49. Lidia Kołodziej – Niedzieliska
50. Ewa Badzioch – Niedzieliska
51. Elżbieta Stec – Wola Przemykowska
52. Małgorzata Kuta – Uście Solne
53. Stanisława Klisiewicz – Szczurowa
/D. Jaszczowska/

Skip to content