GÓRA GROSZA

Razem zebrano

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do akcji Góra Grosza.
Tym razem udało sie zebrać
174,89zł.

Najwięcej udało się zebrać
klasie V – 87,62 zł. (5,47zł./ucznia),
drugie miejsce zajęła
klasa III – 25,92 zł. (2,35zł./
ucznia),
a trzecie
klasa II – 29,98. (2,14zł./
ucznia).

Skip to content