HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY NA OKRES DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO

17-24 maja – nauczanie hybrydowe,

26 maja – uroczystość z okazji Dnia Matki

25-27 maja – egzamin ósmoklasisty; dni wolne od zajęć dla klas I- VII,

28 maja – dzień dodatkowo wolny od zajęć dla wszystkich uczniów,

31 maja – powrót wszystkich uczniów do nauki w trybie stacjonarnym,

31 maja – Szkolny Dzień Relacji – impreza integracyjna dla uczniów przygotowana z  pomocą RR,

1 czerwca – Dzień Dziecka – uroczystość szkolna, wyjścia, wycieczki,

4 czerwca – dzień dodatkowo wolny od zajęć po uroczystości  Bożego Ciała,

11 czerwca – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i rocznej klasyfikacyjnej ocenie  zachowania,

16 czerwca – ostateczny termin wystąpienia z wnioskiem o podwyższenie pozytywnej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania,

21 czerwca – klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej,

25 czerwca  – zakończenie roku szkolnego, rozdanie świadectw, pożegnanie absolwentów,

26 czerwca -31 sierpnia – ZASŁUŻONE WAKACJE

 

Zarządzenie  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Strzelcach Wielkich

 

Skip to content