INFORMACJA

INFORMACJA !!!!

Pragnę przypomnieć Państwu, że dzień 12 i 13 listopad 2020r.   (tj.: czwartek, piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole (zostały zaplanowane w sierpniu przez dyrektora szkoły z przysługującej mu puli 8 dni wolnych w roku szkolnym).

Skip to content