IX GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW SZKOLNYCH

7 czerwca 2011 r. w Domu Ludowym w Strzelcach Wielkich już po raz dziewiąty odbył się Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Strzelcach Wielkich we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem przeglądu była popularyzacja dorobku artystycznego szkół, ukazywania kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu, promowanie życia bez nałogów, używek, agresji, w świecie uniwersalnych wartości. Tegorocznemu przeglądowi przyświecało hasło: „ Kto w teatrze talent rozwija, ten nałogi omija !”
Gośćmi honorowymi przeglądu byli: Wójt Gminy Szczurowa- Pan Marian Zalewski, radny ze Strzelec Wielkich – Pan Jan Złocki i Pani Sołtys Zofia Solak.
W konkursowych zmaganiach wzięło udział siedem szkół. Popisy młodych aktorów oceniało jury w składzie: Anna Gofron – nauczyciel PSP w Strzelcach Wielkich, Sylwia Gadowska – bibliotekarz z Uścia Solnego oraz Teresa Klamka- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej.
Ocenie podlegał dobór repertuaru, bogactwo scenografii, gra aktorska i ogólne wrażenie artystyczne. Jury nie miało łatwego zadania, gdyż każda z prezentowanych inscenizacji miała swoje walory i trudno było ją porównać z innymi, a wszystkie przedstawienia były równie gorąco oklaskiwane przez zgromadzoną publiczność. Po burzliwych obradach zespół oceniający ogłosił werdykt:
I kategoria- najmłodsi:
I miejsce – dla uczniów zerówki z Zaborowa
II kategoria – szkoły filialne
I miejsce – Szkoła Filialna w Wrzępi
II miejsce – Szkoła Filialna w Rudach Rysiu
III kategoria – klasy II- III:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Szczurowej
IV kategoria – klasy IV – VI
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym
II miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci książek lub przyborów szkolnych, ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skip to content