IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W tym roku po raz pierwszy szkoła w Strzelcach Wielkich wzięła udział w akcji edukacyjnej: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”. Byliśmy jedną z 5862 szkół z 33 państw świata biorących udział w akcji. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia się tak trudnego dla uczniów przedmiotu jakim jest matematyka. Akcja w naszej szkole rozpoczęła się w dniach 30.09 – 03.10.19 kiedy to uczniowie klas III-VIII przypominali sobie w domu i szkole tabliczkę mnożenia. 4 października 2019 r. w ŚDTM odbyły się egzaminy ustne ze znajomości tabliczki. W komisjach egzaminacyjnych zasiedli uczniowie z klasy III wyłonieni w eliminacjach klasowych.  Byli to: Kacper Gądek, Krystian Jaroszek, Wiktor Jaroszek, Antoni Martyka, Wiktoria Młynarczyk, Joanna Mundała, Eliza Swornowska i Julia Wróbel. Pomagali im asystenci z kl. VIII: Adrian Berner i Magdalena Czesak. Egzaminatorzy z kl. III przeprowadzili ustne egzaminy dla prawie wszystkich uczniów z kl. IV-VIII. Większość zdała je z uśmiechem na ustach otrzymując tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA oraz imienny certyfikat potwierdzający zdany pomyślnie egzamin.

 

Dziękujemy wszystkim osobom, bez których akcja nie odbyłaby się tj. pani Danucie Lasce, która wyłoniła egzaminatorów, 8 egzaminatorom: Kacprowi Gądek, Krystianowi Jaroszek, Wiktorowi Jaroszek, Antoniemu Martyce, Wiktorii Młynarczyk, Joannie Mundale, Elizie Swornowskiej i Julii Wróbel, którzy bardzo profesjonalnie przeprowadzili egzaminy i 2 asystentom: Magdalenie Czesak i Adrianowi Bernerowi, którzy czuwali nad właściwym przebiegiem egzaminów.

Akcja spodobała się uczniom, którzy z dumą spacerowali po szkole z odznaką Eksperta Tabliczki Mnożenia, dlatego będzie kontynuowana w latach następnych.

Koordynator akcji Magdalena Pudło – PSP Strzelce Wielkie

 

Skip to content