Komunikat Dyrektora!

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice !

     Od dnia 1 września 2020r. wracamy do nauki w trybie stacjonarnym.  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ten powrót był bezpieczny.  Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS przygotowaliśmy procedury, wprowadziliśmy rozwiązania i zasady, które będą minimalizować ryzyko zakażenia. Ich celem jest rozładowanie zagęszczenia uczniów, zwłaszcza w strefach wspólnych, tj. szatnie, korytarze, wejścia, łazienki. Najważniejsze z nich to:

 1. Uruchomienie dodatkowego wejścia do budynku szkoły od  strony północnej.
 2. Wprowadzenie zasady przebywania uczniów danej klasy  w  jednej sali lekcyjnej podczas wszystkich lekcji / z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego/.
 3. Umieszczenie najliczniejszej klasy w sali Domu Ludowego w  celu rozładowania zagęszczenia uczniów w najstarszym skrzydle szkoły.
 4. Spędzanie przerw przez uczniów poszczególnych klas w  wyznaczonych obszarach:
 • klasa I i II – korytarz na piętrze szkoły,
 • klasa III – korytarz na parterze,
 • klasa IV- sala DL,
 • klasa V, VI, VIII – korytarz obok gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego
 • klasa VII – korytarz na II piętrze.

5.    Naprzemienne wychodzenie uczniów na przerwę przez poszczególne klasy .
6.    Rozpoczynanie lekcji o różnych godzinach:

 • klasy I- III – 7:45
 • klasy V- VIII – 8:00.

7.    Umieszczenie metalowych szafek dla uczniów w klasach.
8.    Wyznaczenie szatni i łazienek, z których uczniowie poszczególnych klas będą korzystać, by umyć ręce po przyjściu do szkoły.
     

W nowym roku szkolnym szkoła będzie funkcjonować w  szczególnych warunkach reżimu sanitarnego. W związku z  tym przestrzegane będą następujące zasady:
1.    Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie zdrowi.
2.    Po wejściu do szkoły uczniowie muszą umyć lub  zdezynfekować ręce. Płyny dezynfekcyjne znajdują się przy każdych drzwiach wejściowych. Uczniowie myją  ręce w  wyznaczonych miejscach:

 • klasy I- II – sale lekcyjne,
 • klasy III, VIII – łazienki obok szatni,
 • klasa IV – łazienki w DL,
 • klasy V i VI – łazienki na I piętrze,
 • klasa VII – łazienki na II piętrze.

3.    Rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przedsionka szkoły od strony południowej, zachowując dystans społeczny, stosując środki ochronne: osłona ust i  nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja.
4.    Uczniowie przychodzą do szkoły w określonych godzinach:

 • uczniowie klas I –III najwcześniej o godzinie 7:30,
 • uczniowie klas IV- VIII – najwcześniej o godzinie 7:45.

5.    Uczniowie wchodzą do szkoły, korzystając z wyznaczonych wejść:

 • klasy I, II, III, V, VI  – wejście od strony południowej,
 • klasy:  VII, VIII – wejście od strony północnej,
 • klasa IV- DL.

6.    Po przybyciu do szkoły, umyciu rąk uczniowie udają się do  klasy i przebywają w niej pod opieką nauczyciela, nie opuszczając sali.
7.    Na terenie szkoły uczniowie nie muszą zakładać maseczek, ale powinni zachować dystans społeczny i  przestrzegać obowiązujących zasad.
8.    Uczniowie dojeżdżający stosują się do zasad obowiązujących w środkach transportu publicznego – na  przystankach zachowują dystans społeczny,  w busie mają założone osłony nosa i ust.  Stosują się do poleceń i  uwag opiekuna.
9.    Uczniowie będą dowożeni w dwóch grupach:

 • 7: 20 – klasy I- IV,
 • 7: 35 – klasy V- VIII

        Wszystkie wyżej przedstawione zasady znajdują się  w  Procedurze funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, która wkrótce zostanie udostępniona całej społeczności szkolnej.  Znajdują się w niej szczegółowe rozwiązania dotyczące wszystkich sfer działalności szkoły.   Zastrzegamy sobie jednak możliwość wprowadzania zmian i dostosowania przyjętych rozwiązań do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
     Jeszcze raz zapewniam, że zrobimy wszystko, by nasza szkoła była miejscem bezpiecznym. Aby tak się stało wszyscy musimy się jednak postarać, wszyscy musimy przestrzegać zasad i troszczyć się o siebie nawzajem. Będzie to od nas wymagało więcej wysiłku, być może zmiany przyzwyczajeń, ale w tej sytuacji jest to konieczne. Jestem przekonana, że wszyscy to zrozumieją i nikt nie będzie narzekał.
    Bieżące, istotne Informacje  dla rodziców będą przekazywane przez dziennik elektroniczny oraz umieszczane na stronie internetowej szkoły. Proszę o zapoznawanie się z nimi.
   

W razie pytań, wątpliwości, a może propozycji rozwiązań proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny lub telefon: 14-671-61-81 lub  789-037-050.

Dorota Jaszczowska – dyrektor szkoły

 

Skip to content