KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS MŁODSZYCH

 W ramach obchodów „100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości” 16 marca odbył się w naszej szkole zorganizowany przez biblioteką szkolną konkurs czytelniczy dla klasy II i III pod hasłem „Legendy o powstaniu państwa polskiego”.

W konkursie wzięło udział piętnastu uczniów klasy III i jedenastu uczniów klasy II.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się szczegółową wiedzą o legendarnych początkach państwa polskiego.
Cele konkursu:
szerzenie  wiedzy o przeszłości państwa polskiego ;
poznawanie tekstów  legend ;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych ;
kształtowanie wyobraźni historycznej ;
uczenie umiejętności analizy i syntezy ;
doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów
zapamiętywanych informacji ;                                                 
sprawdzenie i porównanie  wiedzy uczniów.

Uczniowie klasy II mogli uzyskać 30 pkt.
 
 
Największą ilość punktów zdobyli:
I miejsce – Kalina Zabiegała
II miejsce –  Emilia Kordecka, Amelia Wilk
III miejsce – Patryk Jakubowski, Kinga Berner


Uczniowie klasy III mieli do zdobycia 46 punktów.
 
Największa wiedzą wykazali się:
I miejsce – Wiktor Łaptas
II miejsce – Igor Strózik
III miejsce – Piotr Piwowarczyk
 
 
 
 
 
Na uroczystym apelu  Dyrektor Szkoły Pani Dorota Jaszczowska wręczyła laureatom I miejsca piękne książki o tematyce historycznej oraz pamiątkowe dyplomy.
 
 
Laureaci II i III miejsca zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne zakładki do książek.
 
Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesu !!!
 
Konkurs przygotowała i przeprowadziła Pani  Krystyna Zydroń. 
/K. Zydroń/
 

 

Skip to content