KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA-APEL

3 grudnia odbył się apel, którego celem było przypomnienie założeń zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem Pani Magdaleny Pudło recytując wiersze i śpiewając piosenki, uczyli młodszych kolegów praw zagwarantowanych przez nasze państwo wobec wszystkich polskich dzieci.

W programie artystycznym wzbogaconym ciekawą prezentacją multimedialną zwrócili uwagę na to, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych ludzi – kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia – w pokoju i spokoju, w miłości i poczuciu bezpieczeństwa. Przypomnieli, że oprócz praw – mamy także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka naszych rodziców, Polaka i człowieka.

Na zakończenie apelu zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pod hasłem: „Wszyscy równi – dzieci o swoich prawach”.
Klasy starsze:
I miejsce: Monika Rzeźnik i Katarzyna Kordecka
II miejsce: Kinga Cierniak
III miejsce: Justyna Cierniak
Klasy młodsze:
I miejsce: Aleksandra Nowak, Karolina Stachowicz, Alan Skrzyński, Brajan Jaroszek, Filip Oleksy, Irma Profus, Małgorzata Drabik
II miejsce:
Aldona Piwowarczyk, Bartłomiej Hanek, Emilia Golonka, Julia Młynarczyk
W klasach młodszych nie przyznano trzeciego miejsca, ponieważ poziom prac konkursowych był wyrównany.
Skip to content