MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

21.05.2014r. w PSP im. T Kościuszki w Strzelcach Wielkich odbył się międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pod hasłem „Warto przeczytać”.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów naszej szkoły oraz 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza ze Szczurowej.
Celem konkursu było:
a) rozwijanie zainteresowań czytelniczych ,
b) rozbudzanie motywacji do poznawania literatury i kultury narodów całego świata,
c) rozwijanie umiejętności odbioru utworu literackiego,
d) pobudzanie postaw kreatywnych.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością książek Marka Twaina:
„Książę i żebrak” oraz „Przygody Hucka”
Należało udzielić odpowiedzi na 30 pytań do każdej książki. W sumie można było zdobyć 60 punktów.
Po podliczeniu punktów w konkursie zwyciężyli:
I miejsce- Krzysztof Dzień z PSP Szczurowa
Patrycja Rachfał z PSP w Strzelcach Wielkich
II miejsce – Ewa Kucmierz, Aleksandra Curyło z PSP ze Szczurowej,
Mikołaj Rachfał, Weronika Piwowarczyk, Katarzyna Kordecka z PSP Strzelce Wielkie

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Uczniowie naszej szkoły zdobyli “bony wycieczkowe” ufundowane przez Radę Rodziców.
WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Konkurs zorganizowały Krystyna Zydroń i Marcelina Pajor.

Skip to content