MISYJNA POMOC WE WRZĘPI

Po raz kolejny w styczniowy mroźny dzień w parafii Cerekiew pw. św. Wawrzyńca, miała miejsce kolęda misyjna z udziałem dzieci i młodzieży z Wrzępi. Najmłodszym uczestnikiem tej akcji był pięcioletni przedszkolak Nikodem Maj. Jak co roku inicjatorem tego przedsięwzięcia była pani Małgorzata Klich. Na rzecz misji włączyli się również: pan A. Fiołek, pani D. Hołota, pan K. Klich, pani H. Młynarczyk, państwo Pajorowie oraz wielu rodziców i dziadków, którzy przygotowali piękne stroje.
Wszystko zaczęło się na Mszy świętej, w kaplicy we Wrzępi, gdzie ksiądz Proboszcz pobłogosławił wszystkich kolędników i zachęcił parafian do otwierania swoich domów i serc na przybycie misjonarzy. 40 kolędników podzielonych na grupy odwiedzało mieszkańców Wrzępi, Cerekwi oraz Bieńkowic. W wielu domach zostali przyjęci z wielką radością, a nawet obdarowani dużą ilością słodyczy.


W sumie uzbierano kwotę 3200 zł.
To świetny wynik, który z pewnością pomoże naszym potrzebującym rówieśnikom.
Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję całym sercem dziękujemy.

/M. Kich/

Skip to content