NO PROMIL-NO PROBLEM-KULTURA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA DRODZE

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich wzięli udział w XIV edycji kampanii społecznej NO PROMIL- NO PROBLEM promowanej pod hasłem „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”. Celem głównym kampanii jest ograniczenie liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem środków psychoaktywnych i alkoholu, zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców oraz wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznych organizowanym przez Urząd Gminy Szczurowa oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich. Zadaniem uczestnika konkursu było przedstawienie kulturalnego zachowania na drodze, kierowcy/pasażera/pieszego w taki sposób, aby wykazać, że kulturalne zachowanie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg. W konkursie wzięło udział 19 uczniów: Emilia Kordecka, Oliwia Zając, Patrycja Młynarczyk, Amelia Swornowska, Wiktoria Młynarczyk, Przemysław Gargul, Gabriela Domagała, Patryk Stachowicz, Julia Kras, Szymon Kras, Wojciech Rzeźnik, Igor Oleksy, Gabriela Oleksy, Joanna Pawlik, Emilia Gonciarczyk, Martyna Cierniak, Nataniel Drabik, Sandra Pabian, Kacper Kłyś. Wszyscy otrzymali nagrody finansowane przez Urząd Gminy Szczurowa.

Ponadto na terenie szkoły została przygotowana gazetka tematyczna z informacją o kampanii a w poszczególnych klasach przeprowadzono zajęcia profilaktyczne. Powyższe działania wpisują się w treści programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły przez kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań.

Skip to content