OBCHODY DNIA ZIEMI

 Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które obyły 20 kwietnia 2018r.

 

Tego dnia uczniowie  spotkali się na apelu, na który składał się program edukacyjno-artystyczny przygotowany przez klasę IV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po części artystycznej odbył się konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas IV-VI.
 
 
 
Zwyciężyła drużyna z klasy IV, drugie miejsce przypadło klasie VI, zaś trzecie zdobył zespół z klasy V. 
 
 
 
 
 
 
Na zakończenie obchodów Dnia Ziemi najmłodsi uczniowie sprzątali boisko szkole, przystanek i teren wokół Domu Ludowego. 
 

Obchody Dnia Ziemi zorganizowała Pani Bożena Jankowska z uczennicą Marleną Maj z kl. VI, uczestniczką Koła Ekologa. 

Skip to content