Oficjalne otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej i szkoły po modernizacji

6 października 2023r. miało miejsce oficjalne otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich – po gruntownej modernizacji.  Uroczystości przyświecało hasło widniejące na szkolnym korytarzu „Sięgaj gwiazd, są bliżej niż myślisz”.

Wysoką rangę piątkowej uroczystości nadali znamienici goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Na uroczystość przybyli Józefa Szczurek-Żelazko – Poseł na Sejm RP, Urszula Rusecka-Poseł na Sejm RP, Anna Pieczarka – Poseł na Sejm RP, Piotr Sak – Poseł na Sejm RP, Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Maciej Podobiński – Wicestarosta Brzeski, Barbara Piwowarczyk – Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele firm wykonawczych, Radni Rady Gminy Szczurowa, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Szczurowa, pracownicy Urzędu Gminy, nauczyciele, rodzice, przedszkolaki oraz mieszkańcy Strzelec Wielkich.

Specjalnie na tą wyjątkową uroczystość przybył ze Stanów Zjednoczonych syn byłego Kierownika Szkoły Pan Wiesław Grela.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska, która serdecznie powitała wszystkich zebranych i poprosiła o symboliczne otwarcie hali  poprzez uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali Poseł na Sejm RP – Józefa Szczurek-Żelazko, Poseł na Sejm RP – Urszula Rusecka, Poseł na Sejm RP – Anna Pieczarka, Poseł na Sejm RP – Piotr Sak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Józef Gawron, Wicestarosta Brzeski – Maciej Podobiński, Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa – Łukasz Kozak, Radny Rady Gminy Szczurowa – Michał Wilk, Sołtys Strzelec Wielkich – Zofia Solak, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich – Dorota Jaszczowska, Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Stachowicz oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego- Wiktor Solak.  Poświęcenia nowego obiektu dokonał Ksiądz Kazimierz Piekarski.

Następnie wszyscy zgromadzeni w nowej sali sportowej odśpiewali hymn państwowy i z zainteresowaniem obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów, którzy pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali niesamowite widowisko. Występy rozpoczął staropolski polonez, po którym został nadany “Teleexpres”  wzbogacony prezentacją ciekawostek z kroniki szkoły oraz filmem pokazującym uczniów podczas zajeć i dzisiejszy wygląd placówki. Wszystkim obecnym bardzo podobały się pokazy taneczne najmłodszych dziewczynek, układy  z pomponami, taniec ze wstążkami, scenka kabaretowa i występy muzyczne. Miłym zakończeniem części artystycznej było pojawienie się pięknego tortu oraz deszcz konfetti.
W dalszej części uroczystości głos zabrali Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska oraz zaproszeni goście. W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły wyraziła ogromną wdzięczność wszystkim, którzy byli zaangażowani w powstanie tej imponującej sali sportowej i modernizację szkoły. Dziękowała za zrozumienie, determinację i poświęcony czas. 

Szczególne słowa wdzięczności skierowała pod adresem Wójta Gminy Szczurowa Pana Zbigniewa Moskala za zaangażowanie w realizację inwestycji, która była marzeniem wielu pokoleń oraz Syna byłego Kierownika Szkoły Pana Wiesława Greli, który wraz z siostrami przekazał środki na wyposażenie biblioteki szkolnej.

Zaproszeni goście gratulowali pięknego obiektu oraz życzyli uczniom sukcesów naukowych i sportowych.

   Na koniec części oficjalnej Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Stachowicz oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Wiktor Solak wręczyli kwiaty i podziękowania zaproszonym gościom. Szczególne słowa uznania zostały skierowane pod adresem Pani Dyrektor Doroty Jaszczowskiej, która włożyła wiele wysiłku i serca w koordynację moderizacji szkoły i budowy nowej hali sportowej. Równie miłe słowa skierowała pod adresem Pana Zbigniewa Moskala i Pana Wiesława Greli za zaangażowanie w zrealizowaną inwestycję. 

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście udali się na zwiedzanie szkoły oraz poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Również dla uczniów rodzice przygotowali słodką niespodziankę oraz zabawę taneczną.

6 października 2023 r. wpisuje się w historię PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich jako dzień, w którym spełniły się marzenia wielu pokoleń.

Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości

Skip to content