OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY

23.04.2015r. uczennice z klasy czwartej Julia Boryś i Karolina Oleksy reprezentowały naszą szkołę w ogólnopolskim konkursie historycznym „Odkrywamy średniowiecze”

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie oraz Średniowieczna Warownia w Inwałdzie. Patronat nad nim objął Kurator Oświaty w Krakowie.

Konkurs miał charakter interdyscyplinarny i obejmował wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, plastyki i muzyki.
Do I etapu konkursu zakwalifikowało się 120 szkół spośród 448. Nasze uczennice przygotowały prace pod tytułem „Kobiety na zamku średniowiecznym”. Ich praca znalazła się w pierwszej dziesiątce, za co otrzymały szczególne wyróżnienie oraz nagrody czym zdobyły sobie miejsce w półfinale konkursu.
W II etapie konkursu wzięło udział 240 uczniów.
Zakres wymaganej wiedzy był bardzo obszerny, stąd uczennice przygotowywały się do konkursu pod opieką Pani Krystyny Zydroń od listopada 2014 r.
Treści związane z tematyką konkursu zostały uwzględnione w podanej literaturze obowiązkowej dotyczącej zagadnień konkursowych w szczególności:
1. Historia Polski w latach 960 do 1492.
2. Społeczeństwo epoki średniowiecza.
3. Życie mieszkańców średniowiecznego zamku i kultura rycerska .
4. Zabytki architektury oraz rzeźby romańskiej i gotyckiej w Polsce.
5. Bogurodzica jako pierwszy hymn narodowy.
6. Piśmiennictwo. Dziejopisarze polscy.
7. Znajomość powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” oraz filmu nakręconego na jej podstawie przez Aleksandra Forda.
Konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej i ustnej. Najpierw uczestnicy pisali test 90 minutowy sprawdzający wiedzę. Dziesięcioro najlepszych (zdobywców największej ilości punktów w teście) zmierzyło się w finale.
Dodatkową nagrodą uczestnictwa w konkursie było:
– zwiedzanie Parku Miniatur
– obiad w Bajkowym Zamku w Parku Miniatur
– indywidualne zwiedzanie Średniowiecznej Warowni, Parku Miniatur oraz nielimitowane korzystanie ze wszystkich atrakcji obiektów.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Julia i Karolina jako uczennice klasy IV zaczynając edukację historyczną musiały opanować szeroki zakres wiedzy historycznej. Do sukcesu dziewczynek przyczyniła się ich ciężka praca oraz zaangażowanie i wsparcie rodziców.
Również bardzo dziękujemy Panu Piotrowi Borysiowi za zorganizowanie nam dojazdu na konkurs.
/K.Zydroń/
Skip to content