PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLASY I ORAZ PODSUMOWANIE PROJEKTU CZYTELNICZEO

21/06/2023
21 czerwca odbyło się podsumowanie projektu czytelniczego „Zwierzęta w literaturze dziecięcej”, który realizowany był przez uczniów klasy I. W uroczystości wzięła udział pani dyrektor Dorota Jaszczowska, pani Krystyna Zydroń bibliotekarka naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice uczniów klasy I. Wiosną pierwszoklasiści poznawali wiersze, opowiadania, baśnie i książki dla dzieci, w których zwierzęta uczyły ich empatii, właściwego zachowania, bezpieczeństwa i zasad kultury. Podczas podsumowania projektu uczniowie klasy I zaśpiewali piosenki o swoich milusińskich, zaprezentowali inscenizację pokazującą jak opiekować się zwierzętami oraz piękne prac plastyczne wykonane w szkole i w domu we współpracy z rodzicami. Po części artystycznej odbyło się Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolonej. Królowa Książka, w postać której wcieliła się Amelia Wilk z klasy VII przybliżyła uczniom zasady postępowania z książkami oraz przyjęła uroczystą obietnicę złożoną przez pierwszoklasistów dotyczącą przestrzegania regulaminu obowiązującego każdego czytelnika. Aktu Pasowania na Czytelnika dokonała pani Krystyna Zydroń oraz wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie rodzice zaprosili zebranych na słodki poczęstunek.
Skip to content