PODSUMOWANIE I ETAPU PROJEKTU

W dniu 17 XII w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich odbyło się podsumowanie pierwszego etapu projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

W uroczystości udział wzięli Rodzice dzieci , Pani Kierownik Referatu Organizacyjno Prawnego Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy Szczurowa Jolanta Serwa oraz Pani Dyrektor Dorota Jaszczowska.

Z tej okazji klasa II pod kierunkiem pani Barbary Mizińskiej przygotowała program artystyczny pod tytułem ,,W świątecznym nastroju”.

Dzieci przedstawiły Jasełka w teatrzyku kukiełkowym.

Dziewczynki wykonały układ taneczny przy akompaniamencie pozostałych dzieci.

Wybrany także został mistrz zręczności w zmaganiach z serem szwajcarskim.
Tytuł zdobyła Izabela Krupa, pokonując ser w 5 sekund.

Dzieci zaprezentowały sprawności manualne, umiejętności i wiadomości na forum publicznym.

Goście mogli oglądać wystawę prac uczniów wykonanych podczas trwania projektu.

Na zakończenie uroczystości uczniowie obdarowali przybyłych gości własnoręcznie wykonanymi podarunkami.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe pacynki.

Skip to content