PRÓBNA EWAKUACJA

We wtorek 20 listopada o godzinie 10.00 została przeprowadzona w naszej szkole próbna ewakuacja.

Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia życia lub zdrowia.
Uczniowie potraktowali próbną ewakuację bardzo poważnie, byli zdyscyplinowani i wykonali zadanie spokojnie, bez paniki.
Skip to content