PROJEKT CZYTELNICZY KLASY III

Klasa III pod kierunkiem wychowawczyni opracowała projekt czytelniczy pt. ,,Legendy łączą pokolenia”. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem, pracowitością i pomysłowością.

Do ich zadań należało:
Przeczytanie wyznaczonych legend.
Przygotowanie stroju i rymowanki do wybranej postaci, zaprezentowanie podczas zabawy andrzejkowej.
Wykonanie w grupach pracy plastycznej dowolną techniką do wyznaczonej legendy oraz poprawne i staranne zapisanie tekstu.
Rozwiązywanie łamigłówek, zadań w celu sprawdzenia wiedzy na podstawie przeczytanych legend.
Przygotowanie się do uroczystości podsumowania projektu.
Do niektórych zadań, podczas miesięcznej pracy zaprosili rodziców, a także babcie. Uzasadnili w znakomity sposób międzypokoleniową rolę legend.
Podczas uroczystego podsumowania uczniowie opowiadali następujące legendy: ,,O Panu Twardowskim”, ,,O Warsie i Sawie”, ,,O Bazyliszku”, ,,O kwiecie paproci”.
Odegrali inscenizacje legend ,,Stopa królowej Jadwigi”, ,,Wiano Świętej Kingi”, a także podkreślili w humorystyczny sposób ważną rolę czytania.
Rodzice zaprezentowali legendy: ,,O smoku wawelskim”, ,,O złotej kaczce” i o ,,Matce Bożej Gidelskiej”.
Babcie natomiast podzieliły się opowieścią: ,,Legendy o chlebie”, ,,O toruńskich piernikach” oraz strzeleckiej legendy, którą babcie słyszały będąc dziećmi od starszych pokoleń.
Niezwykłym podczas programu okazał się taniec krakowiaka, który połączył wszystkie pokolenia, a także przygotowane przez rodziców pierniki.
Dzięki opracowanemu projektowi udało się w zadowalający sposób uzyskać zamierzone cele, był on niezwykle pouczającą lekcją dla uczestników projektu, a także dla zaproszonej publiczności. Wniósł wiele radości, satysfakcji, a co najważniejsze podkreślił ważną rolę czytelnictwa. Uczniowie zakończyli przedstawienie morałem: ,,Zaglądaj do książek mój miły kolego, bo one są wskazówką do życia mądrego”.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc podczas realizacji projektu.
/D. Laska/
Skip to content