PRYMICJE KSIĘDZA BARTOSZA MIZIŃSKIEGO

26 maja 2013 roku w Strzelcach Wielkich miała miejsce bardzo podniosła i długo oczekiwana uroczystość. W tym dniu w swoją Mszę Świętą prymicyjną odprawił ks. Bartosz Miziński, absolwent naszej szkoły i parafianin.

W dniu 25 maja diakon Bartosz Miziński przyjął z rąk ordynariusza Diecezji Tarnowskiej JE ks. bpa Andrzeja Jeża święcenia kapłańskie. Po południu tego samego dnia, nasz nowy kapłan przybył do rodzinnej parafii.
Przy bramie powitalnej zgromadzili się parafianie i goście, a wśród nich wyróżniająca się liczna grupa dzieci i młodzieży na rowerach.
Z wielką radością uczniowie naszej szkoły wraz z księdzem proboszczem Stanisławem Tabisiem i przedstawicielami parafii powitali ks. Bartosza przybyłego do Strzelec Wielkich.
Potem wszyscy zebrani udali się na nabożeństwo majowe, po którym dzieci zostały obdarowane przez ks. Bartosza słodkościami.
W niedzielne popołudnie na Sali Tańca w Szczurowej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali zebranym gościom ciekawy program artystyczny.
Nie zabrakło także „grupy cygańskiej”, która wywróżyła niezwykłą karierę ks. Bartoszowi.
Wierzymy, że ks. Bartosz spotka na swojej drodze miłych i życzliwych ludzi, bo na takich zasługuje i że z radością będzie wypełniał to zaszczytne powołanie, jakim jest kapłaństwo.

Skip to content