PRZEKAZANIE ZABAWEK

12 lutego 2010 roku odbyło się w Szkole Filialnej we Wrzępi spotkanie z okazji przekazania zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z klas O-I. W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Tyrcha, Dyrektor PSP w Strzelcach Wielkich Pani Dorota Jaszczowska, Rodzice, którzy włączyli się w przygotowanie inscenizacji baśni pt.”Kopciuszek”, Nauczyciele oraz reprezentacja uczniów.

Dzięki zaangażowaniu Rodziców w pozyskanie środków finansowych i wsparciu
Wójta Gminy Szczurowa udało się zakupić wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Piwowarczyk i Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski
uroczyście przekazali zabawki przedstawicielom uczniów klas 0-I.

W czasie spotkania zebrani goście mogli także obejrzeć projekcję inscenizacji „Kopciuszka”.

Skip to content