REALIZACJA PROJEKTU PROGRAMUJEMY TARNOWSKI

 Od listopada 2018r. do marca 2019r. uczniowie klas młodszych uczestniczą w projekcie „ProgramujeMY tarnowski", którego celem jest umożliwienie uczniom klas I-III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

W ramach projektu szkoła otrzymała nowoczesny sprzęt dydaktyczny :- tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz zestawy klocków LEGO do nauki do programowania.
 
 
Skip to content