REGULAMINY KONKURSÓW ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI 400-LECIA POWSTANIA PARAFII STRZELCE WIELKIE


KONKURS PLASTYCZNY

,,Dziękczynne wotum”nawiązanie do legendy powstania parafii Strzelce Wielkie
– konkurs na pracę plastyczną.
REGULAMIN
I. Cele Konkursu:
– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
– wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
– wyrabianie poczucia estetyki,
– inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
– upowszechnianie wiedzy na temat historii powstania parafii Strzelce Wielkie,
-integracja międzypokoleniowa, integracja między rodzicami.
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i rodziców PSP w Strzelcach Wielkich.
2. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach plastycznych.
3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie przygotować dowolną techniką plastyczną scenę związaną z legendą powstania parafii Strzelce Wielkie.
Format prac: arkusz A3 lub większy
III. Termin i miejsce konkursu:
Udział w konkursie należy zgłosić do 19 maja 2017r.
Eliminacje szkolne odbędą się 23maja 2017r.
Zwycięzcy zaprezentują swoje prace na pikniku rodzinnym 10 czerwca 2017r.
IV. Kryteria oceniania:
Twórczy charakter pracy, estetyka, oryginalność.KONKURS LITERACKI
,,Dziękczynne wotum”- nawiązanie do legendy powstania parafii Strzelce Wielkie
– konkurs na wiersz lub piosenkę.
REGULAMIN
I. Cele Konkursu:
1. Zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży i rodziców do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
3. Integracja międzypokoleniowa, integracja między rodzicami.
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i rodziców PSP w Strzelcach Wielkich.
3. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać piosnkę lub wiersz opisujący legendę powstania parafii Strzelce Wielkie.
III. Termin i miejsce konkursu:
Udział w konkursie należy zgłosić do 19 maja 2017r.
Eliminacje szkolne odbędą się 23maja 2017r.
Zwycięzcy zaprezentują swoje wiersze i piosenki na pikniku rodzinnym 10 czerwca 2017r.
IV. Kryteria oceniania:
Twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczna i językowa, oryginalność.
Skip to content