SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

2 lipca 2011 r. w Dworku Myśliwskim , mieszczącym się w pięknym strzeleckim parku odbyło się niecodzienne spotkanie. Wzięli w nim udział rodzice najbardziej zaangażowani w działalność na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich oraz grono pedagogiczne placówki. Gośćmi honorowymi byli: Wójt Gminy Szczurowa- Pan Marian Zalewski, przewodniczący Rady Gminy – Pan Kazimierz Tyrcha i kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego UG – Pani Jolanta Serwa.

Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice byłych i obecnych uczniów, którzy na różne sposoby wspomagali lub wspomagają szkołę.

Spotkanie było okazją do podziękowania im za udzielane wsparcie, pracę społeczną dla dobra szkoły i środowiska lokalnego. Wyrazy wdzięczności wraz z pamiątkowymi dyplomami przekazali przybyłym Wójt Gminy Szczurowa- P. Marian Zalewski i dyrektor szkoły – Dorota Jaszczowska.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, na rozmowach, wspólnym śpiewie z akompaniamentem nauczyciela muzyki – Pana Michała Pastucha oraz tańcach w rytm popularnych melodii. Kulinarną stronę imprezy zabezpieczyły panie – nauczycielki PSP w Strzelcach Wielkich, serwując pyszne dania z grilla i udowadniając, że posiadają rozliczne talenty, nie tylko pedagogiczne.
Współpraca z rodzicami to nieodzowny element pracy szkoły, bez którego trudno sobie wyobrazić jej prawidłowe funkcjonowanie. W naszej placówce od wielu lat układa się ona wzorowo, co przynosi ogromne korzyści dla uczniów i całej społeczności. Jesteśmy wdzięczni wszystkim rodzicom za ich życzliwość, zainteresowanie sprawami szkoły i zrozumienie, że pomoc szkole to wsparcie udzielane również własnym dzieciom.
Skip to content