SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016

Jak co roku, we wrześniu uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi wychowawcami, włączyli się w akcję ekologiczną „Sprzątanie Świata”.

Uczniowie zaopatrzeni w rękawice i foliowe worki oraz dobre humory z zapałem wykonali powierzone im zadanie. Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i wdrażannia postaw ekologicznych.

Skip to content