SPRZĄTANIE ŚWIATA

We wrześniu w naszej szkole 1, jak co roku odbyła się akcja SPRZĄTANIA ŚWIATA. To już po raz 22 Polska przystąpiła do międzynarodowej akcji mającej na celu poprawę czystości kraju. Tym razem przebiegała ona pod hasłem „Wyprawa – Poprawa”.

Uczniowie wszystkich klas, i tych młodszych, i tych starszych, aktywnie włączyli się sprzątanie naszej miejscowości.

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczyniły się w znacznym stopniu do wzrostu świadomości ekologicznej naszych uczniów.

Skip to content