SPRZĄTANIE ŚWIATA

Wszystkie klasy naszej szkoły w trzecim tygodniu września brały udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Poszczególne klasy wybrały rewir, który dokładnie sprzątano z zalegających tam papierków, butelek, puszek i innych śmieci.

Do akcji przyłączamy się ponownie w przyszłym roku szkolnym.

Skip to content