SPRZĄTANIE ŚWIATA

W tym roku sprzątaliśmy świat jak zwykle naszych Małych Ojczyznach – Strzelcach Wielkich i Wrzępi.

W ramach Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata 2011 uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich i Szkoły Filialnej we Wrzępi uczestniczyli w sprzątaniu pobliskiego terenu. Akcją objęto przystanki, okolice szkół, parkin przykościelny, park, przystanki i główne drogi.
Skip to content