SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie świata jest międzynarodową akcją, organizowaną corocznie w trzeci weekend września. Po raz pierwszy została ona zorganizowana w Australii w 1989 r., natomiast w Polsce odbywa się od 1994. Celem akcji jest usuwanie odpadów zalegających w miejscach nie przeznaczonych do ich składowania oraz propagowanie postaw przyjaznych środowisku przyrodniczemu. Sprzątanie świata w naszej szkole odbyło się w piątek 17. 09.2010 roku. Uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawiczki, pod opieką wychowawców i nauczycieli wyruszyli, by posprzątać tereny zielone, boisko sportowe, przystanki i przydrożne rowy.
Tak sprzątaliśmy świat.
Skip to content