STYPENDIA DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

Trwa nabór do kolejnej edycji Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.

Celem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2019/2020.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze

– informuje Edward Czesak z zarządu województwa małopolskiego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2019/2020                       (od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.) dla uczniów:

  • klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400,00 zł brutto,
  • klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto,
  • szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600,00 zł brutto.

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy.

Więcej informacji : https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/stypendia-dla-najzdolniejszych-uczniow-i-studentow

 

Skip to content