ŚWIĄTECZNA AKCJA SPIŻARNIA DLA KASISI

 W grudniu członkowie Klubu Wolontariatu zorganizowali świąteczną akcję charytatywną, którą była „Spiżarnia dla Kasisi”. Zebrane przez uczniów i nauczycieli pieniądze zostały przesłane na konto Fundacji Kasisi, gdzie zostaną przeznaczone na zakup żywności dla dzieci mieszkających w sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne w Zambii.

Na konto „Spiżarni dla Kasisi”. wpłacono 1000 zł.  (W ramach akcji zebrano 626 zł 67gr, pozostałe środki wpłacono ze zbiórki na Adopcję Serca).

 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji. 
 
Skip to content