ŚWIĄTECZNY KONKURS

Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najpiękniejszego aniołka. Uczestnicy konkursu przygotowali aniołki różnymi technikami. Prace oceniane były w dwóch kategoriach .

W grupie uczniów starszych zwyciężyła Wiktoria Laska z klasy IV, drugie miejsce zdobyła Ania Kwaśniak z klasy V, a trzecie Magda Zając i Sebastian Jarecki z klasy V.

Wśród uczniów klas młodszych najpiękniejszego aniołka wykonał Hubert Kwaśniak z klasy I, drugie miejsce przypadło uczniom klasy II- Weronice Rębacz i Bartoszowi Wałcerz, a trzecie Oli Latuszek i Adraianowi Rachwał także z klasy II. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.

Skip to content