ŚWIĘTO BIBLIOTEKI

W tym roku po raz kolejny uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji odbyło się szereg konkursów i imprez.

Celem tej akcji było wyeksponowanie roli biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole; zwrócenie uwagi na jej ogromną rolę w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Ponadto w październiku odbył się „Kiermasz Taniej Książki” gdzie uczniowie mogli zaopatrzyć się po niskich cena w lektury, literaturę młodzieżową oraz popularnonaukową.
Wszystkie klasy otrzymały zaproszenia informujące o różnych imprezach i uroczystościach, które były zaplanowane w bibliotece z okazji tego święta.
Październik obfitował także w liczne konkursy: czytelnicze, literackie i plastyczne, w których mogli brać udział wszyscy uczniowie. W klasach I-III w ramach akcji „Starsi czytają młodszym”, uczniowie w bajkowych strojach czytali nieznane jeszcze legendy.
Uważni słuchacze za poprawną odpowiedź zdobywali punkty w postaci słodyczy.
Najstarsze klasy od IV do VI miały możliwość spróbowania swoich zdolności literackich układając wiersz związany z czytelnictwem, biblioteką lub książką.
A oto wyniki:
I miejsce – Dominika Mundała kl. IV
II miejsce – Paulinka Dziadura kl. IV
III miejsce – Zuzia Cupał kl. V
Wyróżnieni: Iza Opioła kl. V i Monika Rzeźnik kl. V
Uczniowie z klasy trzeciej wykonali laurki adresowane do biblioteki z okazji jej święta, wzbogacone o piękne życzenia. Wszystkie prace zostały nagrodzone.
W konkursie zwyciężyły:
I miejsce – Natalia Bawół
II miejsce – Wiktoria Augustynek
III miejsce – Marlena Maj
Uczniowie klasy drugiej wykonali piękne portrety ulubionych postaci. Wszyscy uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i starannością.
Przyznano:
I miejsce – Gosia Drabik oraz Wiktor Wilk
II miejsce – Wiktor Martyka, Filip Oleksy, Adam Policht, Łukasz Opioła, Aldona Piwowarczyk, Julia Oleksy, Aleksandra Król, Kamila Jarosz, Roksana Jarosz, Agnieszka Solak
Zadaniem uczniów klasy I było wykonać prace plastyczną: „Ilustracja do ulubionej książki” Wszystkie prace były bardzo staranne, każdy starał się zachęcić pozostałych kolegów do przeczytania prezentowanej przez siebie książki.
Cała klasa zasłużyła na I miejsce. Wszyscy otrzymali nagrody i słodycze.
Laureatom konkursów serdecznie gratulujemy.
Pragniemy nadmienić, iż nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie, którzy czynnie zaangażowali się w obchody Miesiąca Biblioteki . Przyjemna, świąteczna atmosfera ułatwia bowiem życzliwe kontakty, pomaga tworzyć wizerunek biblioteki jako miejsca przyjaznego, gościnnego, interesującego i ważnego.
Biblioteka szczególnie dziękuje nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej za współpracę i zaangażowanie.
O atrakcyjne nagrody jak co roku zatroszczyła się Pani Magdalena Pudło.
/K.Zydroń/

Skip to content