SZKOŁA PAMIĘTA

Jak co roku uczniowie PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich, w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, wykorzystali piękne, październikowe dni na porządkowanie grobów żołnierzy, nauczycieli, opuszczonych mogił i Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w okolicy.

W ramach podjętych przez uczniów wszystkich klas działań, uporządkowano mogiły żołnierskie z I wojny światowej położone w lesie w Bratucicach,  pomnik majora Michała Gacy zamordowanego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, pomnik poświęcony ofiarom walk za wolność Polski w latach 1914-1939, mogiły żołnierzy i nauczycieli oraz opuszczone groby znajdujące się na cmentarzu w Strzelcach Wielkich. Punktem kulminacyjnym było złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i modlitwa przy pięknie uporządkowanych mogiłach.

Działania realizowane były w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, w której nasza szkoła po raz kolejny brała czynny udział.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom uczniów klas II i IV za zakup zniczy patriotycznych, które zostały zapalone w Miejscach Pamięci Narodowej.

Skip to content