SZKOLNE KONKURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W ramach innowacji pedagogicznej przeprowadzonej przez panią Ewę Sokołowską –Piecuch w naszej szkole zostały przeprowadzone konkursy z języka angielskiego.

Pierwszy konkurs pt. „English comics” miał na celu praktyczne połączenie nauki języka z działalnością plastyczną. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym konkursie : Dominika Strózik, Adrianna Mundała, Adrian Berner, Paulina Maj, Kozak Eryk.

W kolejnym konkursie pt. „English Competition’’ uczniowie mieli za zadanie wykazać się znajomością j angielskiego. Konkurs ten składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie rozwiązywali test sprawdzające ich komunikowanie się w j angielskim, natomiast w drugiej części mieli za zadanie wykazać się znajomością słownictwa.
W konkursie pierwsze miejsce zdobył: Adrian Berner, drugie miejsce przypadło: Vellotti Francesco oraz Kozak Eryk , natomiast na trzecim miejscu umiejscowiły się: Bawół Natalia oraz Oleksy Karolina.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom oraz wszystkim uczestnikom konkursów.
/E.Sokołowska-Piecuch/

Skip to content