TEATRZYK PROFILAKTYCZNY

We wtorek 30 maja gościliśmy w naszej szkole teatr z Krakowa. Uczniowie obejrzeli przedstawienie profilaktyczne oparte na autentycznych wydarzeniach. Była to dramatyczna opowieść o losach prześladowanej przez rówieśników dziewczynki.

Przedstawienie dostarczyło młodym widzom wielu wrażeń. Wzbogaciło ich wiedzę na temat zagrożeń związanych z budowaniem indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczej, używek, przemocy i agresji werbalno – fizycznej oraz elektronicznej w środowisku szkolnym oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Skip to content