UDZIAŁ KLAS V-VIII W PROJEKCIE “STO NA STO”

 4 października  uczniowie klas V – VIII wzięli udział w projekcie „Sto na Sto!” realizowanym  we współpracy z Fundacją BGK z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podczas lekcji przy użyciu środków multimedialnych zostały przedstawione losy Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży.

Tematyka dotyczyła również nacechowanego patriotyzmem wychowania w latach II Rzeczypospolitej, które przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o „Zośce”, „Rudym” i „Alku”) oraz powojennego podziemia niepodległościowego.

Spotkanie poprowadził Kajetan Rajski – absolwent prawa na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i III roku teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, dziennikarz, publicysta. Autor wielu książek, m.in. dwutomowej publikacji “Wilczęta”, „Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski i Medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Medalem Ignacego Jana Paderewskiego przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, prezes zarządu Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”. Zarówno doświadczenie, jak również młody wiek prelegenta, pozwolił  skuteczniej dotrzeć do uczniów. Szkoła wzbogaciła się też o zestaw książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych dostarczonych nieodpłatnie przez autora.
 
Skip to content