UDZIAŁ W PROGRAMIE “SZKOLNE PRZYGODY FAJNIAKÓW”

Od września do listopada oddział przedszkolny w Wrzępi brał udział w programie edukacyjnym ,,Szkolne Przygody Gangu Fajniaków" pod patronatem sieci Biedronka. Celem akcji było budowanie w dzieciach nawyków ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Podczas zajęć dzieci słuchały fragmentu książki przypisanego do danego żywiołu, a następnie przeprowadzały eksperymenty, doświadczenia aby bliżej poznać cztery żywioły natury: wodę, ogień, ziemię i powietrze. Po każdym poznanym żywiole dzieci otrzymywały naklejki motywujące do pozytywnych postaw wobec natury.

Wierzymy, że dzięki takim zajęciom dzieci zobaczyły magię natury i zostały zachęcone do odkrywania tajemnic przyrody.
 
Skip to content